HGO496/2007
ID intern unic:  323891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 496
din  07.05.2007
cu privire la totalurile Concursului republican "Cea mai verde,
mai salubră şi mai amenajată localitate" (ediţia 2006)
Publicat : 18.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 527
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă propunerea Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate" privind totalurile concursului pe anul  2006, conferind următoarele distincţii stabilite conform Regulamentului cu privire la desfăşurarea Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1342 din 16 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 1455):
pentru performanţe în amenajarea şi salubrizarea localităţilor
se decernează premii:
din grupul I (municipii şi oraşe cu o  populaţie de peste 20.000 locuitori):
locul I nu se atribuie
sect. Buiucani (mun. Chişinău)  locul II  45000 lei
or. Ungheni  locul III  40000 lei            
din grupul II (oraşe cu o populaţie sub 20.000 locuitori):
locul I nu se atribuie
or. Hînceşti  locul II  30000 lei            
or. Sîngera  locul III  25000 lei
din grupul III (localităţi rurale):
locul I nu se atribuie
s. Zorile (r-nul Orhei)  locul II  15000 lei
s. Tîrnova (r-nul Donduşeni)   locul III  10000 lei
2. Cheltuielile pentru premierea localităţilor învingătoare în concurs vor fi acoperite din Fondul Ecologic Naţional, premiile băneşti urmînd a fi transferate pe conturile trezoreriale ale primăriilor învingătoare, cu destinaţia "Pentru efectuarea lucrărilor de amenajare".
3. Se permite alocarea mijloacelor financiare din Fondul Ecologic Naţional pentru desfăşurarea conferinţelor, deplasărilor în teren ale experţilor grupului de lucru, premierea primarilor localităţilor învingătoare şi a celor mai buni gospodari din localităţile rurale, a unor agenţi economici, altor persoane ce au contribuit efectiv la amenajarea fîntînilor şi izvoarelor, editarea paginilor tematice în presa centrală, difuzarea emisiunilor radiofonice şi televizate, precum şi pentru alte activităţi publicitare de sensibilizare a populaţiei şi a autorităţilor administraţiei publice locale privind organizarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare a localităţilor în anul 2007.
4. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
PRIM-MINISTRU            Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul ecologiei şi resurselor naturale       Constantin Mihailescu  
Ministrul finanţelor            Mihail Pop
Ministrul sănătăţii             Ion Ababii
Ministrul culturii şi turismului         Artur Cozma  
Nr. 496. Chişinău, 7 mai 2007.