DPO1115/2007
ID intern unic:  323974
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1115
din  17.05.2007
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Ruslan AUŞEV
Publicat : 25.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 070     art Nr : 333
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în consolidarea relaţiilor de prietenie dintre veteranii războiului din Afganistan şi pentru contribuţie substanţială la realizarea programelor interstatale de protecţie socială şi reabilitare medicală a veteranilor, domnului Ruslan AUŞEV, preşedinte al Comitetului pentru Problemele Ostaşilor Internaţionalişti de pe lîngă Consiliul Şefilor de Guvern din Statele Membre ale CSI, i se conferă "Ordinul de Onoare".              
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1115-IV. Chişinău, 17 mai 2007.