LPO120/2007
ID intern unic:  324031
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 120
din  04.05.2007
pentru ratificarea Acordului de amendare şi aderare
la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA)
Publicat : 25.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 070     art Nr : 330     Promulgat : 17.05.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006.
Art.2. - Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI       Marian LUPU
Nr.120-XVI. Chişinău, 4 mai 2007.