DPO1172/2007
ID intern unic:  324050
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1172
din  14.06.2007

privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Petru AXENTI

Publicat : 22.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 86-89     art Nr : 389

   În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în domeniul energetic, contribuţie la sporirea eficienţei utilizării resurselor termoenergetice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Petru AXENTI, director-manager al Societăţii pe Acţiuni „CET-NORD”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”. 

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

Nr. 1172-IV. Chişinău 14 iunie 2007.