DPO1173/2007
ID intern unic:  324051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1173
din  14.06.2007

privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători medicali

Publicat : 22.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 86-89     art Nr : 390

   În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
domnului
Gheorghe BACIU                  - director al Centrului de Medicină Legală;
Medalia „Nicolae Testemiţanu”
domnului
Ion CHIRTOACĂ                 - şef al Centrului de Sănătate Susleni, raionul Orhei
doamnei
Ecaterina COŞUCOVA         - medic de familie la Centrul de Sănătate Albota, raionul Taraclia
domnului
Nicolae DOLGHI                   - ex-director general al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare
doamnei Elena VÎRLAN         - farmacist-diriginte al Farmaciei nr. 419, municipiul Bălţi
doamnei
Lidia VACARCIUC               - asistentă medicală principală la Spitalul raional Făleşti;
Titlul onorific „Om Emerit”
doamnei
Eleonora VATAMAN            - şef de laborator la Institutul de Cardiologie. 

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

Nr. 1173-IV. Chişinău 14 iunie 2007.