DPO1171/2007
ID intern unic:  324099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1171
din  14.06.2007
pentru promulgarea Legii privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice

Publicat : 29.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 90-93     art Nr : 400
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă :
Articol unic. -  Se promulgă Legea  nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

Nr. 1171-IV. Chişinău, 14 iunie 2007.