HPO143/2007
ID intern unic:  324168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 143
din  22.06.2007
privind numiri în funcţia de judecător
 la Curtea Supremă de Justiţie
Publicat : 29.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 90-93     art Nr : 402     Data intrarii in vigoare : 22.06.2007
    În temeiul art.116 alin.(4)  din Constituţia Republicii  Moldova şi al art.9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se numesc în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie:
    COROLEVSCHI Ion
    FILINCOVA Svetlana
    GORDILA Nicolae
    MACAR Mihail
    NICOLAEV Ghenadie
    URSACHE Petru.
    Art.2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                          Marian LUPU

    Nr.143-XVI. Chişinău, 22 iunie 2007.