DPO1183/2007
ID intern unic:  324175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1183
din  21.06.2007
privind conferirea titlului onorific
“Om Emerit” domnului Iosif KOBZON

Publicat : 29.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 90-93     art Nr : 409
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru contribuţie la consolidarea relaţiilor culturale moldo-ruse şi activitate de creaţie prodigioasă, domnului Iosif KOBZON, Artist al Poporului din Federaţia Rusă, i se conferă titlul onorific “Om Emerit”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                Vladimir VORONIN

    Nr. 1183-IV. Chişinău, 21 iunie 2007.