HANREC246/2007
ID intern unic:  324192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  02.05.2007
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică
activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului

Publicat : 06.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 415

      În scopul stabilirii modului de determinare a pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului şi situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare a energiei electrice consumate, în situaţiile prevăzute de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1194 din 22.11.2005, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului.

    2. Prezenta Instrucţiune se aplică în mod obligatoriu de către toate întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, care conform legislaţiei sînt supuse reglementării de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

  3. Se abrogă Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forţă aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRE nr.51 din 14.03.2002  şi Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică în liniile electrice aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRE nr.69 din 15.11.2002.


Directorul General al ANRE                        Director                                       Director

Vitalie IUrcU                                               Nicolae Triboi                         Anatol BUrlacov

 

Nr. 246. Chişinău, 2 mai 2007.


                                                                                                                           

Aprobată:

prin Hotărîrea Consiliului

de Administraţie al ANRE
Nr. 246 din 02 mai 2007


INSTRUCŢIUNE ANRE 246