DPO1203/2007
ID intern unic:  324472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1203
din  04.07.2007
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului
Wolfgang LERKE    
Publicat : 13.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 98-102     art Nr : 439
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
 
  Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor moldo-germane, domnului Wolfgang LERKE, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de    Onoare”.            

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                      Vladimir VORONIN

    Nr. 1203-IV. Chişinău, 4 iulie 2007.