OIFPSM289/2007
ID intern unic:  324503
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 289
din  07.06.2007
privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor
de seamă fiscale pe taxele rutiere
Publicat : 13.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 98-102     art Nr : 432
    MODIFICAT
   
OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS521 din 23.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1177
    OIFPS993 din 07.07.14, MO178-184/11.07.14 art.953; în vigoare 01.01.14
   
OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952
    OIFPS274 din 07.03.13, MO56-59/15.03.13 art.331
    OIFPS80 din 23.02.10, MO32/02.03.10 art.116


    NOTĂ:
   
în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat”, „Inspectoratul fiscal”, „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare și în textul anexelor la ordin după cuvintele „semnătura autentificată” se introduce cuvîntul „opțional” prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17    În scopul asigurării executării prevederilor alineatelor (1) şi (5) ale art.187 al Codului fiscal, Titlului IX al Codului fiscal “Taxele rutiere” şi Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în partea ce ţine de obligaţiunea contribuabililor şi organelor abilitate de a calcula şi prezenta organului fiscal dările de seamă şi/sau informaţiile privind impozitele şi taxele calculate pe formulare tipizate, aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
ORDON:
    1. Se aprobă conform anexelor la prezentul ordin următoarele formulare tipizate de dări de seamă aferent taxelor prevăzute de Titlul IX al Codului fiscal şi Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, ce urmează a fi prezentate de către contribuabili:
    [Pct.1 subpct.1.1) exclus prin OIFPS80 din 23.02.10, MO32/02.03.10 art.116]
    [Pct.1.2 abrogat prin OIFPS274 din 07.03.13, MO56-59/15.03.13 art.331]
    [Pct.1.3 abrogat prin OIFPS521 din 23.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1177]
    [Pct.1.4 abrogat prin OIFPS521 din 23.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1177]
    [Pct.1.5 abrogat prin OIFPS521 din 23.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1177]
    1.6. Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto (Forma TGN-07) - anexa nr.6;
    [Pct.1.7 abrogat prin OIFPS993 din 07.07.14, MO178-184/11.07.14 art.953; în vigoare 01.01.14]
    [Pct.2 abrogat prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    2.1. Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (Forma TANM-07) - anexa nr.8;
   
[Pct.2.2 abrogat prin OIFPS274 din 07.03.13, MO56-59/15.03.13 art.331]
    [Pct.2.3 abrogat prin OIFPS521 din 23.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1177]
    [Pct.2.4 abrogat prin OIFPS521 din 23.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1177]
    [Pct.2.5 abrogat prin OIFPS521 din 23.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1177]
    3. Se aprobă ca parte componentă pentru fiecare dare de seamă şi informaţie din prezentul ordin, instrucţiunile cu privire la modul de completare şi prezentare ale acestora.
    4. Pentru perioada fiscală în care lipseşte obiectul impunerii darea de seamă nu se prezintă.
    5. Despre prevederile prezentului ordin, inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii şi autorităţile cointeresate şi să asigure prezentarea ulterioară de către acestea a dărilor de seamă şi/sau informaţiilor necesare, cu achitarea taxelor respective.
    6. Prezentul ordin se aplică pentru dările de seamă ce urmează a fi prezentate pentru perioadele fiscale începînd cu 01 ianuarie 2007.
    7. Pentru perioadele fiscale, începînd cu anul 2007, din data aprobării dărilor de seamă enumerate prin prezentul ordin, se interzice prezentarea dărilor de seamă: Forma TFD, Forma TAOR, Forma ATRI, Forma AVSM, Forma AZP, Forma TGN.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI FISCAL
    PRINCIPAL DE STAT                                                       Sergiu PUȘCUȚA

    Chişinău, 7 iunie 2007.
    Nr. 289.

    [Anexa nr.1 exclusă prin OIFPS80 din 23.02.10, MO32/02.03.10 art.116]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.5 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    [Anexa nr.7 abrogată prin OIFPS993 din 07.07.14, MO178-184/11.07.14 art.953; în vigoare 01.01.14]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.10 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.11 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.12
    [Anexa nr.12 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.12 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]