LPM158/2007
ID intern unic:  324536
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 158
din  06.07.2007
pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor
Unite împotriva corupţiei
Publicat : 20.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 451
    MODIFICAT
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.1. - Se ratifică Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 şi semnată de Republica Moldova  la  28  septembrie 2004, cu următoarele declaraţii şi rezerve:
    “Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.
    În conformitate cu prevederile articolului 44 paragraful 6 (a) din convenţie, Republica Moldova consideră convenţia în cauză drept bază legală pentru cooperarea cu alte state părţi în materie de extrădare.
    În aplicarea prevederilor articolului 44 din convenţie, Republica Moldova nu consideră convenţia drept bază legală pentru extrădarea persoanelor care nu sînt supuse extrădării în conformitate cu prevederile legislaţiei interne.
    În conformitate cu prevederile articolului 66 paragraful 3 din convenţie, Republica Moldova nu se consideră legată de prevederile articolului 66 paragraful 2 din convenţie.”
    Art.2. - În conformitate cu articolul 6 paragraful 3 din convenţie, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei se desemnează în calitate de autorităţi susceptibile de a acorda asistenţă altor state părţi în stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a corupţiei.
    Art.2. - În conformitate cu articolul 6 paragraful 3 din convenţie, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei se desemnează în calitate de autorităţi susceptibile de a acorda asistenţă altor state părţi în stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a corupţiei.
    [Art.2 modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Art.3. - (1) În conformitate cu articolul 46 paragraful 13 din convenţie, se desemnează în calitate de autorităţi centrale responsabile de primirea cererilor de asistenţă judiciară, inclusiv a cererilor de extrădare:
    a) Procuratura Generală - în faza de urmărire penală;
    b) Ministerul Justiţiei - în faza de judecată şi de executare a hotărîrilor judecătoreşti.
   (2) În conformitate cu articolul 46 paragraful 14 din convenţie, limbile acceptate pentru cererile de asistenţă juridică şi pentru documentele anexate sînt moldovenească, engleză sau rusă.
    Art.4. - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în comun cu Ministerul Justiţiei, va pregăti, în una dintre limbile oficiale ale ONU, copiile legilor specificate la articolul 23 paragraful 2 (d) şi la articolul 55 paragraful 5 din convenţie, precum şi ale oricăror modificări şi completări ulterioare, şi le va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru a fi remise Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
       Art.4. - Centrul Naţional Anticorupţie, în comun cu Ministerul Justiţiei, va pregăti, în una dintre limbile oficiale ale ONU, copiile legilor specificate la articolul 23 paragraful 2 (d) şi la articolul 55 paragraful 5 din convenţie, precum şi ale oricăror modificări şi completări ulterioare, şi le va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru a fi remise Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    [Art.4 modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Art.5. - Guvernul, în colaborare cu Procuratura Generală, va asigura realizarea prevederilor convenţiei menţionate.
    Art.6. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare şi, cu ocazia depunerii acestuia, va notifica depozitarul despre prevederile articolelor 2 şi 3 ale prezentei legi, precum şi va transmite acestuia documentele menţionate la articolul 4 al prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr.158-XVI. Chişinău, 6 iulie 2007.