DPO1207/2007
ID intern unic:  324542
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1207
din  10.07.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului
Gheorghe BAGRIN
Publicat : 20.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 457
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Gheorghe BAGRIN, primar al satului Pelinia, raionul Drochia, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1207-IV. Chişinău, 10 iulie 2007.