HGM775/2007
ID intern unic:  324555
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 775
din  03.07.2007
cu privire la aprobarea Cerinţelor
“Produse de panificaţie şi paste făinoase”
Publicat : 20.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 822
    MODIFICAT
   
HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541


    Titlul modificatprin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45

    NOTĂ:
    textul hotărîrii şi al Reglementării tehnice, precum şi în parafa anexei nr.3 cuvintele „Reglementare tehnică” şi „prezenta Reglementare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Cerinţe” şi, respectiv, „prezentele Cerinţe”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45    În temeiul Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    1. Se aprobă Cerințele “Produse de panificaţie şi paste făinoase” (se anexează).
    2. Se stabileşte că Cerința sus-menţionată va intra în vigoare după trei luni de la data publicării.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                     Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                                      Igor Dodon
    Ministrul sănătăţii                                                                Ion Ababii

    Nr. 775. Chişinău, 3 iulie 2007.
 
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 775
din 3 iulie 2007
 
CERINȚELE
“Produse de panificaţie şi paste făinoase”
 I. DOMENIU DE APLICARE
    1. Cerințele “Produse de panificaţie şi paste făinoase” (în continuare – Cerinţe) stabilesc cerinţe minime de calitate şi siguranţă alimentară, care trebuie respectate la fabricarea şi/sau la comercializarea produselor de panificaţie şi pastelor făinoase provenite atît din producţia internă, cît şi din import.
    [Pct.1 modificat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    2. Cerinţele minime prescrise în prezenta Cerinţă nu se aplică produselor de panificaţie şi pastelor făinoase produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu şi nici celor de tranzit sau care sînt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu reprezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
 II. TERMINOLOGIE
    3. În sensul prezentei Cerințe, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
    paste făinoase - produs alimentar obţinut din amestec de făină de grîu şi apă, cu sau fără adaos de materii prime auxiliare, fabricat prin diferite metode de modelare şi uscare;
    grup de paste făinoase - caracteristica calităţii pastelor făinoase conform tipului grîului din care a fost obţinută făina folosită la fabricarea lor;
    calitatea (clasa) pastelor făinoase - caracteristica pastelor făinoase în funcţie de calitatea făinii utilizate la fabricarea lor;
    tip de paste făinoase - caracteristica pastelor făinoase potrivit formei;
    subtip de paste făinoase - caracteristica pastelor făinoase potrivit formei şi secţiunii;
    categorie a pastelor făinoase - caracteristica pastelor făinoase conform dimensiunii secţiunii;
    paste făinoase tăiate - paste făinoase modelate prin tăierea lor din fîşia de aluat;
    paste făinoase presate - paste făinoase modelate cu ajutorul presei pentru paste făinoase;
    paste făinoase ştanţate - paste făinoase modelate cu ajutorul ştanţei din fîşia de aluat;
    matriţa pentru paste făinoase - organul principal de lucru al instalaţiei de fabricare a pastelor făinoase, care determină tipul, subtipul şi categoria pastelor făinoase;
    paste făinoase lungi - paste făinoase cu lungimea de 200 mm şi mai mult;
    paste făinoase scurte - paste făinoase cu lungimea de la 15 mm pînă la 199 mm;
    paste făinoase tubulare - paste făinoase în formă de tub drept, lungi sau scurte, cu suprafaţa netedă sau striată, cu capetele tăiate drept sau oblic, cu secţiunea transversală în formă de figuri geometrice (circulară, pătrată, triunghiulară etc.);
    paste făinoase filiforme - paste făinoase în formă de fire drepte sau curbate, lungi sau scurte, cu capetele tăiate drept sau oblic, cu secţiunea transversală circulară sau ovală;
    paste făinoase în formă de benzi - paste făinoase în formă de fîşii înguste sau late, cu suprafaţa netedă sau striată, cu capetele şi secţiunea transversală de diferite forme;
    tăiţei - paste făinoase în formă de benzi lungi sau scurte, drepte sau curbate, înguste sau late, ordinare sau duble curbate, modelate în formă de “arc”, “buclă”, “ghem”, “păpuşă”, “cuib”;
    lazane - paste făinoase în formă de benzi late de formă dreptunghiulară, scurte sau lungi;
    gnocchi – paste făinoase în formă de găluşte mici, ovale sau rotunde, cu aspect de scoici plate
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    paste făinoase figurine - paste făinoase plate sau voluminoase, care au o formă compusă (figuri geometrice, litere, scoici, melci, creastă de cocoş etc.);
    paste făinoase duble curbate - paste făinoase lungi, uscate în stare suspendată, avînd o îndoitură la mijloc;
    paste făinoase în formă de “buclă” - paste făinoase scurte, modelate în formă de laţ alungit deschis sau închis;
    paste făinoase în formă de “păpuşă” - paste făinoase lungi, modelate în formă de cifra “8”;
    paste făinoase în formă de “ghem” - paste făinoase lungi, modelate în formă de sferă neregulată, obţinută prin înfăşurare de fire;
    paste făinoase în formă de “cuib” - paste făinoase lungi, modelate în formă de “ghem” cu o adîncitură în mijloc;
    canneloni - paste făinoase în formă tubulară, care se pretează la umplut şi care în cele mai multe cazuri trebuie fierte în prealabil;
    ravioli - paste făinoase cu margine dinţată, pline cu diverse umpluturi, care se comercializează în stare proaspătă sau uscate;
    macaroane - paste făinoase tubulare lungi sau scurte, drepte sau curbate, cu capetele tăiate drept;
    cornişoare - paste făinoase tubulare scurte, curbate sau drepte, cu capetele tăiate drept;
    pene - paste făinoase tubulare scurte, drepte, cu capetele tăiate oblic;
    fidea - paste făinoase filiforme lungi sau scurte, drepte sau curbate, ordinare sau duble curbate sau modelate în formă de “arc”, “buclă”, “ghem”, “păpuşă”, “cuib”;
    spaghete - paste făinoase filiforme lungi, drepte, cu capetele tăiate drept;
    lot de paste făinoase - maximum 10 t de paste făinoase de aceeaşi grupă, calitate, tip şi subtip, fabricate la aceeaşi linie tehnologică de o singură echipă în cadrul unui singur schimb;
    [Pct.3 noțiunea modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
   
lot de produse de panificaţie – cantitate de produse de panificaţie de acelaşi tip, cu aceeaşi denumire, fabricată de aceeaşi echipă în aceeaşi tură;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    produse de panificaţie – produse alimentare coapte pe vatră sau în forme, fabricate din produse procesate (materie primă de bază pentru panificaţie sau din materie primă de bază şi materie primă auxiliară pentru panificaţie). Aceste produse de panificaţie includ: pîine, chifle, produse de franzelărie, produse de cozonac, produse de panificaţie cu umiditate redusă, produse foietaj, produse împletite, produse naţionale;
    [Pct.3 noțiunea în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
   
pîine – produse de panificaţie de formă rotundă sau altă formă, în funcţie de forma în care a fost coaptă, fabricată din materia primă de bază, cu sau fără adaosuri de materii auxiliare, folosite pentru îmbunătăţirea calităţii pîinii, coaptă pe vatră sau în formă, cu conţinutul total al fracţiilor masice de grăsime şi zahăr în reţetă nu mai mare de 7,0 kg la 100 kg de făină;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    produse de franzelărie – produse de panificaţie de formă alungită, oval-alungită sau altă formă, fabricată din materia primă de bază, cu sau fără adaosuri de materii auxiliare, folosite pentru îmbunătăţirea calităţii produselor de franzelărie. Aceste produse de franzelărie includ: chifle, franzele, cornuri, împletituri;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    chifle – produse de franzelărie de formă rotundă, ovală sau altă formă, fabricată din materia primă de bază pentru panificaţie şi materia primă auxiliară pentru panificaţie. Conform reţetei, masa totală de zahăr şi grăsime trebuie să fie maximum 14 kg la 100 kg de făină, iar masa netă nu trebuie să depăşească 0,4 kg;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    franzele –  produse de franzelărie de formă alungită;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    cornuri – produse de franzelărie de formă de potcoavă, potcoavă deschisă, cerc deschis, semilună;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    împletituri – produse de franzelărie de formă alungită, curbată, rotundă sau lineară, obţinut din două şi mai multe fitiluri împletite simplu şi/sau suprapuse;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    produse de panificaţie în forme - produse de panificaţie coapte în forme pentru panificaţie;
    produse de panificaţie pe vatră - produse de panificaţie coapte pe tăvi, pe vatra cuptorului sau în leagăne;
    produse de panificaţie de cozonac – produse de panificaţie cu un conţinut, conform reţetei, de zahăr şi/sau de grăsimi de 14% şi mai mult, cu sau fără umplutură. Aceste produse includ: rulade, împletituri, chifle;
    [Pct.3 noțiunea în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
   
rulade – produse de cozonac, fabricate dintr-o foaie de aluat de cozonac, înfăşurată în formă de rulou şi umplută cu umplutură;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    produse de panificaţie cu umiditatea redusă – produse de panificaţie cu umiditatea mai mică de 19% – produse de covrigărie, pesmeţi, pesmeţi măcinaţi, sticksuri, beţişoare;
    [Pct.3 noțiunea în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    produse naţionale de panificaţie - produse de panificaţie, care se deosebesc prin utilizarea în reţetă a materiilor prime, caracteristice anumitor naţionalităţi şi/sau prin forma specifică şi/sau prin metoda de coacere (lavaş, turte,blat pentru pizza, lipie şi pită);
    [Pct.3 noțiunea modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    lavaş – produs de panificaţie de formă ovală, alungit-ovală sau rotundă. Reprezintă o foaie elastică, care nu se rupe la rulare;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    blat pentru pizza – foaie din aluat special preparat pentru pizza;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    lipie – produs de panificaţie de formă rotundă-aplatizată, cu coajă multă şi miez puţin, cu sau fără model pe suprafaţă;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    pită – produs de panificaţie, de formă rotundă sau ovală, plată, cu sau fără buzunar deschis în interior;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    produse foietaj – produse fabricate, pe baza aluatului foitaj cu sau fără drojdie, din materia primă de bază sau din materia primă de bază şi materia primă auxiliară, stratificate cu grăsime vegetală. Aceste produse includ: croissante, bastonaşe, urechiuşe, băsmăluţe, fundiţe;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    croissante – produs care are forma specifică cornului, uşor curbată la mijloc, preparat din aluat foitaj;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    bastonaşe – produs foietaj în formă de bastonaşe drepte sau spiroidale;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    urechiuşe – produs foietaj în formă de felii de ruladă dublă;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    băsmăluţe – produs foietaj de formă triunghiulară; 
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    fundiţă – produs foietaj de formă dreptunghiulară, răsucită sub formă de fundiţă;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    produse de covrigărie – produs de panificaţie în formă de cerc sau inel oval sau rotund;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    pesmeţi – felii fabricate din produse de cozonac sau din pîine de făină de grîu, făină de secară sau din amestec de făină de grîu şi de secară, cu sau fără adaos de materii prime auxiliare pentru panificaţie, uscate special pentru a deveni crocante; 
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    pesmeţi măcinaţi – produs de panificaţie sub formă de griş, obţinut prin măcinarea pesmeţilor din pîine de făină de grîu;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    sticksuri – produse de panificaţie sub formă de beţişoare crocante;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    beţişoare – produs de panificaţie sub formă de baghetă crocantă;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    produse împletite – produse de panificaţie fabricate din făină de grîu, cu sau fără adaos de zahăr, grăsime, lapte, ouă şi alte ingrediente, de o formă alungită, curbată, rotundă sau liniară, din două şi mai multe fitile împletite simplu şi/sau suprapuse;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    umplutură – orice masă din una, două sau mai multe materii prime care se folosesc pentru umplerea semifabricatelor produselor înainte sau după coacere: ciocolată, magiun, cacao, scorţişoară, nuci, alune, mac, creme, vişină conservată în suc propriu, umplutură din mere, cu aromă de căpşună, coacăză, caise etc., umplutură din lapte condensat, din aromă de caramelă etc., umplutură din brînză de vaci, gem de caise şi morcov etc;
   
[Pct.3 noțiunea introdusă prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    semifabricat de panificaţie - semifabricat fabricat din materia primă de bază pentru panificaţie sau din materia primă de bază şi materia primă auxiliară pentru panificaţie, destinat comercializării şi prelucrării pentru transformarea lui în produs finit;
    consistenţa miezului - caracteristica miezului pîinii, chiflelor şi produselor de franzelărie, inclusiv omogenitatea amestecării, gradul de coacere, porozitatea;
    omogenitatea amestecării - consistenţa miezului produselor de panificaţie, fără urme de cocoloşi şi făină nefrămîntată;
    gradul de coacere a produselor de panificaţie - consistenţa miezului produselor de panificaţie, caracteristică pentru tipul concret de produs de panificaţie;
    porozitatea produselor de panificaţie - consistenţa internă a miezului produselor de panificaţie, care se caracterizează prin prezenţa porilor de diferite dimensiuni, care se determină organoleptic sau prin metode instrumentale;
    frăgezimea produselor de panificaţie cu umiditate redusă - caracteristica produselor de panificaţie cu umiditate redusă, care reflectă capacitatea produselor de a se sfărîma la o deformare neînsemnată;
    materia primă de bază pentru produsele de panificaţie - materia primă care este parte componentă necesară pentru produsele de panificaţie (făina, produsele cerealiere, drojdiile pentru panificaţie, sarea şi apa);
    materia primă auxiliară pentru produsele de panificaţie - materia primă pentru produsele de panificaţie, care se utilizează cu scopul asigurării indicatorilor organoleptici şi fizico-chimici stabiliţi pentru produsele concrete (uleiuri, zahăr, condimente etc.);
    miezul produselor de panificaţie - partea interioară a produselor de panificaţie, care se formează din aluat în timpul coacerii.
III. GRUPELE DE PRODUSE
DIN DOMENIUL REGLEMENTAT

     4. Prezentele Cerinţe stabilesc cerinţele minime de calitate şi siguranţă alimentară cărora trebuie să se conformeze grupele de produse specificate în poziţiile tarifare 1902 şi 1905 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014.
    [Pct.4 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
 IV. CERINŢE MINIME DE CALITATE
    [Capitolul IV titlul modificat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    5. Producătorii de produse de panificaţie şi de paste făinoase sînt obligaţi să întreprindă măsuri performante pentru asigurarea calităţii, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare conforme Normelor Codex Alimentarius.
    6. Producătorii asigură trasabilitatea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase, a materiei prime şi a materialelor care vin în contact cu produsele de panificaţie şi pastele făinoase la toate etapele circuitului lor: recepţionarea materiilor prime şi a materialelor, fabricarea, depozitarea, transportarea şi plasarea pe piaţă a produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase, în scopul asigurării inofensivităţii produsului şi al protecţiei sănătăţii populaţiei.
    [Pct.6 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    7. Calitatea şi siguranţa alimentară trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme de management al calităţii producţiei şi prin metode care să asigure o tratare sistematică a pericolelor potenţiale şi să prezinte informaţii pentru identificarea întreprinderii, echipei de producţie, datei fabricării, lotului, cantităţii, tipului şi calităţii produselor.
    8. Producătorii trebuie să asigure identificarea tuturor persoanelor care le furnizează materii prime alimentare, aditivi alimentari sau orice alte substanţe care urmează a fi sau pot fi încorporate în produsele de panificaţie şi pastele făinoase şi în materialele care vin în contact cu produsele de panificaţie şi pastele făinoase. În acest scop, ei trebuie să dispună de sisteme şi proceduri care să permită punerea informaţiei în cauză la dispoziţia organelor de control şi supraveghere de stat, la solicitarea acestora. Producătorii trebuie să dispună de sisteme şi proceduri care să permită identificarea întreprinderilor cărora le-au fost furnizate produsele şi să pună informaţia în cauză la dispoziţia organelor de supraveghere a pieţei, la solicitarea acestora
    [Pct.8 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    9. Managerii şi personalul tehnico-administrativ trebuie să cunoască destul de bine cerinţele prescrise, cărora trebuie să corespundă produsele finite, să aibă o viziune limpede despre potenţialele riscuri şi să poată lua măsurile corespunzătoare de prevenire, să asigure monitorizarea şi supravegherea pe întreg procesul tehnologic.
    10. Clădirile şi anexele unităţilor de panificaţie şi de fabricare a pastelor făinoase trebuie să permită amplasarea echipamentului tehnologic în aşa mod ca să asigure practicile de bună igienă pe întreg procesul tehnologic.
    11. Echipamentul şi recipientele, care vin în contact cu produsele alimentare, trebuie să fie proiectate şi construite în conformitate cu cerinţele normative şi legislative în vigoare.
    12. Pentru realizarea calităţii şi siguranţei alimentare a produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase, aprovizionarea cu apă potabilă trebuie efectuată din surse verificate şi avizate de organele abilitate.
    13. Întreprinderile de panificaţie şi de fabricare a pastelor făinoase trebuie să dispună de spaţii de depozitare pentru materiile prime şi produsele fabricate, astfel încît acestea să fie direct legate cu sălile de producţie, în flux tehnologic continuu, cu trasee scurte.
    14. Întreprinderile de panificaţie şi de fabricare a pastelor făinoase trebuie să fie dotate cu aparate de măsurat şi control al greutăţii, temperaturii, umidităţii, timpului şi altor parametri ce influenţează calitatea şi siguranţa produselor alimentare.
    15. Materialele din care sînt confecţionate aparatele de măsurat şi control în zona de contact cu materia primă şi produsele finite trebuie să corespundă prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare.
    16. Personalul din unităţile de panificaţie şi de fabricare a pastelor făinoase care vine în contact direct cu produsele fabricate trebuie să respecte regulile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    17. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase trebuie să fie fabricate în baza reţetelor şi/sau instrucţiunilor tehnologice, elaborate şi aprobate în modul stabilit.
    18. Materiile prime utilizate la fabricarea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase se achiziţionează numai pe bază de contract şi trebuie să fie însoţite de documentele de confirmare a originii, calităţii şi inofensivităţii lor, conform legislaţiei în vigoare.
    19. Fabricarea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase cu utilizarea aditivilor alimentari se admite în baza respectării cerinţelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii, în modul stabilit.
    20. Produsele de panificaţie se clasifică, după cum urmează:
    a) în funcţie de sortimentul făinii folosite la fabricare, în produse din:
    făină de grîu integrală;
    amestec de făină de grîu integrală şi de calitatea întîi;
    amestec de făină de grîu integrală şi de calitatea a doua;
    făină de grîu de calitatea a doua;
    amestec de făină de grîu de calitatea a doua şi întîi;
    amestec de făină de grîu de calitatea a doua şi superioară;
    făină de grîu de calitatea întîi;
    amestec de făină de grîu de calitatea întîi şi superioară;
    făină de grîu de calitate superioară;
    făină de secară integrală;
    făină de secară semialbă;
    făină de secară albă;
    amestec de făină de grîu şi făină de secară;
    b) în funcţie de felul coacerii;
    coaptă pe vatră;
    coaptă în forme.
    201. Produsele naţionale se fabrică după următorul asortiment: 
    a) lavaş; 
    b) blat pizza; 
    c) lipie;
    d) pită.
    [Pct.201 introdus prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    21. Pastele făinoase se clasifică după cum urmează:
    a) în funcţie de sortimentul făinii de grîu folosite la fabricarea lor:
    paste făinoase de grupa A’ (extra) - obţinute din făină de grîu tare (durum) de calitate superioară sau de calitatea întîi;
    paste făinoase de grupa B’ - obţinute din făină de grîu moale cu bob sticlos de calitate superioară sau de calitatea întîi;
    paste făinoase de grupa C’ - obţinute din făină de grîu pentru panificaţie de calitate superioară sau de calitatea întîi, cu conţinut de gluten minimum de 25 % şi de calitatea minimum de grupa a doua;
    b) în funcţie de calitatea făinii utilizate la fabricarea lor:
    paste făinoase de calitate superioară (clasa 1) - obţinute din făină de grîu de calitate superioară;
    paste făinoase de calitatea întîi (clasa 2) - obţinute din făină de grîu de calitatea întîi;
    c) în funcţie de aspectul exterior:
    tubulare;
    filiforme;
    sub formă de benzi;
    figurine;
    d) în funcţie de lungime:
    lungi;
    scurte;
    e) în funcţie de modul de fabricare:
    tăiate;
    presate;
    ştanţate.
    22. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase destinate comerţului trebuie sa posede proprietăţi organoleptice specifice fiecărui sortiment, ce se stabilesc în reţeta produsului şi să corespundă indicilor, conform anexei nr.1 la prezenta Cerinţă.
    23. Valorile indicatorilor fizico-chimici ale produselor de panificaţie şi ale pastelor făinoase se stabilesc în reţeta produselor şi trebuie să corespundă mărimilor prezentate în anexa nr.2 la prezenta Cerinţă.
    24. Conţinutul de elemente toxice în produsele de panificaţie şi pastele făinoase nu trebuie să depăşească valorile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
   25. Conţinutul de micotoxine şi pesticide în materia primă nu trebuie să depăşească valorile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii, în modul stabilit.
    26. Contaminarea microbiană a produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase nu trebuie să depăşească valorile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    27. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase, după obţinerea indicilor de calitate şi de inofensivitate, se ambalează în ambalaje de desfacere.
    [Pct.27 modificat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    28. În calitate de ambalaj pot fi folosite numai materiale autorizate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    29. Ambalajul de transport trebuie să fie rezistent, curat, uscat, neinfestat şi fără miros străin.
    30. Condiţiile de ambalare pot fi specificate în contractul de livrare, în limitele prevederilor prezentei Cerințe şi prevederilor legislaţiei în vigoare.
    31. Transportarea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase trebuie efectuată numai cu mijloace autorizate sanitar, în perfectă stare de igienă, care să asigure păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, precum şi protecţia împotriva prafului, dăunătorilor şi altor posibilităţi de degradare şi contaminare.
    32. Încăperile destinate pentru depozitarea şi păstrarea produselor de panificaţie şi pastelor făinoase trebuie să fie curate, uscate, bine aerisite, neinfestate cu dăunători, ferite de precipitaţii atmosferice, cu umiditatea relativă a aerului şi temperatură specifică, după cum urmează:
    a) pentru pîine, produse de franzelărie, produse de cozonac, chifle, produse împletite şi produse naţionale – temperatura nu mai mică de 6ºC , umiditatea relativă a aerului de maximum 75%;
    b) pentru produse foietaj – temperatura (18 ± 5)ºC, umiditatea relativă a aerului de maximum 75%;
    c) pentru produse de panificaţie cu umiditate redusă – temperatura maximă de 25ºC, umiditatea relativă a aerului de 65-75%;
    d) pentru paste făinoase – temperatura de maxim 30ºC, umiditatea relativă a aerului de maximum 70%;
    e) pentru pesmeţi măcinaţi – temperatura maximă de 20ºC, umiditatea relativă a aerului de maximum 75%.
    [Pct.32 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    33. Nu se admite transportarea şi depozitarea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase împreună cu produse nealimentare sau produse cu miros specific.
    În timpul încărcării, transportării şi descărcării, pîinea şi produsele de franzelărie trebuie să fie ferite de acţiunea precipitaţiilor atmosferice.
    34. Termenul de valabilitate al produselor de panificaţie şi al pastelor făinoase se stabileşte de producător şi trebuie să fie stipulat în instrucţiunea tehnologică.
    35. Termenul de valabilitate al produselor de panificaţie şi al pastelor făinoase nu poate fi stabilit de vînzător mai mare decît cel stabilit de producător.
    36. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase destinate comercializării pentru consumul uman, trebuie să fie etichetate şi marcate, în mod obligatoriu, în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare, să conţină informaţiile necesare, astfel încît consumatorul să fie informat deplin şi corect despre caracteristicile produsului la momentul cumpărării acestuia.
    37. Denumirea sub care se comercializează produsele de panificaţie şi pastele făinoase trebuie să indice corect natura lor şi să includă cel puţin:
    denumirea formei de prezentare;
    menţionarea procesului de fabricare;
    menţionarea clasei de calitate.
    38. Verificarea indicilor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare, marcare şi etichetare se efectuează de producător în conformitate cu regulile stabilite în actele normative în vigoare:
    indicatorii organoleptici, masa netă şi corectitudinea etichetării se determină în fiecare lot; 
    conţinutul de micete se determină în produsele de panificaţie cu termen de comercializare mai mare de 48 ore şi în caz de litigiu între producător şi consumator;
    conţinutul de bacterii Bacillus mesentericus se determină în produsele cu termenul de comercializare mai mare de 48 ore, lunar, în perioada caldă a anului.
    [Pct.38 modificat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    39. Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor indicilor de calitate, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză stabilite de actele normative şi legislative în vigoare.
    40. Produsele de panificaţie şi pastele făinoase neconforme prezentei Cerințe nu pot fi plasate pe piaţa de desfacere în scopul consumului uman.
    [Capitolul V abrogat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
VII. DISPOZIŢII FINALE
    62. Concomitent cu intrarea în vigoare a prezentei Cerințe toate standardele care reglementează produsele respective devin voluntare în utilizare.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]