DPO1155/2007
ID intern unic:  324644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1155
din  07.06.2007
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Serviciului Grăniceri
Publicat : 15.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 82-85     art Nr : 373
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în asigurarea pazei frontierei de stat şi îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Maxim ŢURCANU                          – locotenent-colonel;
    Medalia “Meritul Militar”
    domnului Serghei CARAJIA                            – locotenent-colonel
    domnului Nicolae LUPU                                  – plutonier adjutant
    domnului Valeriu REVENCO                           – căpitan.


PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

Nr. 1155-IV. Chişinău, 7 iunie 2007.