DPO1158/2007
ID intern unic:  324646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1158
din  11.06.2007
privind conferirea “Ordinului Republicii” Excelenţei Sale
domnului Karolos PAPOULIAS
Publicat : 15.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 82-85     art Nr : 375
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se conferă Excelenţei Sale domnului Karolos PAPOULIAS, Preşedintele Republicii Elene, “Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Elenă şi Republica Moldova.


PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                                    Vladimir VORONIN

Nr. 1158-IV. Chişinău, 11 iunie 2007.