DPO1164/2007
ID intern unic:  324652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1164
din  11.06.2007
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 15.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 82-85     art Nr : 381
     În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    COLEV Grigori – la Judecătoria Comrat
    CUPCEA Veronica – la Judecătoria Orhei
    MIRONOV Andrei – la Judecătoria Taraclia
    SILIVESTRU Ecaterina – la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.


PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                             Vladimir VORONIN

Nr. 1164-IV. Chişinău, 11 iunie 2007.