DPO1238/2007
ID intern unic:  324692
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1238
din  23.07.2007
privind numirea doamnei Angela BOSTAN în funcţia
de judecător la Judecătoria Hînceşti
Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 500
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 din Legea cu privire la statutul judecătorului, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Angela BOSTAN se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1238-IV. Chişinău, 23 iulie 2007.