DPO1239/2007
ID intern unic:  324693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1239
din  23.07.2007
privind numirea doamnei Renata POPESCU
 în funcţia de judecător la Judecătoria Cantemir
Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 501
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Renata POPESCU se numeşte în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, la Judecătoria Cantemir.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                               Vladimir VORONIN

    Nr. 1239-IV. Chişinău, 23 iulie 2007.