OMJ278/2007
ID intern unic:  324706
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 278
din  17.07.2007

despre aprobarea Regulamentului privind tratamentul
şi conduita deţinuţilor bolnavi de tuberculoză

Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 470
    În vederea executării prevederilor art. 249-251 Cod de executare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea  nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, în scopul asigurării asistenţei medicale deţinuţilor bolnavi de tuberculoză, în temeiul pct. 13 al Regulamentului Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000, -
ORDON:
    Se aprobă “Regulamentul privind tratamentul şi conduita deţinuţilor bolnavi de tuberculoză” conform anexei.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                         Vitalie PÎRLOG

    Nr. 278. Chişinău, 17 iulie 2007

    ÎNREGISTRAT                                           COORDONAT
    Ministerul Justiţiei nr.492                               Ministrul sănătăţii
    la 18 iulie 2007
    Ministru___________Vitalie PÎRLOG         _____________Ion ABABII
                                                                        6 iulie 2007

Anexă
la ordinul ministrului justiţiei
nr. 278 din 17 iulie 2007
REGULAMENT
privind tratamentul şi conduita deţinuţilor bolnavi de tuberculoză
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1. Asistenţa medicală ftiziatrică persoanelor deţinute în penitenciare se acordă ori de cîte ori este necesar sau la cerere, de către un personal calificat, în mod gratuit, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Persoanele bolnave de tuberculoză deţinute în penitenciare beneficiază de tratament medical şi de medicamente în volumul similar celui prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    2. Asistenţa medicală ftiziatrică se acordă în secţiile de ftiziatrie a spitalelor penitenciare şi/sau ale izolatoarelor de urmărire penală.
    3. În caz de necesitate urgentă de acordare a ajutorului medical specializat (intervenţie chirurgicală), spitalizarea bolnavilor poate fi efectuată în instituţiile medico-sanitare publice ale Ministerului Sănătăţii, cu asigurarea pazei şi escortei necesare.
    4. Acordarea asistenţei medicale şi consultative deţinuţilor privind depistarea şi tratamentul tuberculozei de către Instituţiile Medico-Sanitare Publice, subordonate Ministerului Sănătăţii va fi efectuată în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
Secţiunea 2
Depistarea deţinuţilor bolnavi de tuberculoză
    5. Pentru depistarea oportună a bolnavilor de tuberculoză şi a altor patologii pulmonare sînt utilizate metode de investigaţii: microscopia sputei la bacilul acido-alcool rezistent (în continuare BAAR) şi investigaţiile microradiofotografice a organelor cutiei toracice.
    6. În izolatoarele de urmărire penală investigaţia microradiofotografică se efectuează în primele 3 zile de la intrare în penitenciar.
    7. Microradiofotografia organelor cutiei toracice la toţi deţinuţii se efectuează de două ori pe an.
    8. În cazul depistării deţinuţilor bolnavi de tuberculoză, ei sînt izolaţi de restul deţinuţilor şi îndreptaţi pentru tratament spitalicesc în spitalele penitenciare de profil în baza recomandărilor medicilor unităţilor medicale din penitenciare.
    9. Pentru depistarea precoce a deţinuţilor suspecţi de tuberculoză pulmonară în instituţiile penitenciare semestrial se efectuează screeningul nivelului sănătăţii deţinuţilor, care include: indicii topometrici; date anamnestice (tusă mai mult de 2 săptămîni, producerea sputei, pierderea masei corporale, pierderea poftei de mîncare, dureri în regiunea toracală).
     10. În cazul apariţiei suspecţiei de tuberculoză la deţinut se efectuează obligatoriu investigaţia microscopică a sputei la BAAR.
    11. Pentru a stabili extinderea procesului tuberculos se efectuează examenul complex al pacientului cu tuberculoză pulmonară non-bacilară şi cu tuberculoză extrapulmonară.
    12. Instituţiile penitenciare sînt responsabile de colectarea corectă şi transportarea materialului patogen către laboratoarele de microscopie raionale. Laboratoarele raionale arondate vor efectua investigaţii microscopice în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    13. Despre fiecare caz nou şi recidivă depistată, se completează avizul nr.089-1/e aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii în vigoare cu înştiinţarea Direcţiei medicale a Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi IMSP IFP “Chiril Draganiuc”.
    14. Evidenţa de dispensar a bolnavilor de tuberculoză se efectuează în conformitate cu ordinele Ministerului Sănătăţii.
Secţiunea 3
Tratamentul deţinuţilor bolnavi de tuberculoză
    15. Internarea bolnavilor de tuberculoză în secţiile de profil ale instituţiilor medicale penitenciare unde tratamentul se efectuează în funcţie de rezultatul microscopiei şi testului la sensibilitate. În lipsa rezultatelor la susceptibilitate sau în aşteptarea lui, pacienţii BAAR pozitivi sînt separaţi conform clasificării tuberculozei: cazuri noi separate de celelalte tipuri, în special eşec şi abandon.
    16. La I etapă se aplică terapia antituberculoasă conform strategiei DOTS în condiţiile instituţiilor curative antituberculoase penitenciare.
    17. Termenii de tratament depind de tipul pacientului, diagnosticul şi dinamica procesului tuberculos.
    18. Pacienţii bolnavi de tuberculoză - caz nou cu microscopia pozitivă şi cei cu microscopia negativă gravi se tratează conform strategiei DOTS pe categoria I, timp de 6 luni.
    19. Bolnavii cazuri recidive şi readmise se tratează conform strategiei DOTS pe categoria II, timp de 8 luni.
    20. Bolnavii cu tuberculoză multidrogrezistentă (în continuare - TB - MDR), sînt trataţi conform strategiei DOTS plus.
    21. Toţi pacienţii cu TB - MDR confirmată, sînt luaţi pentru tratament împotriva TB-MDR, indiferent de rezultatul microscopiei şi a metodei culturale la trei luni. Pacienţii luaţi în consideraţie pentru tratament TB-MDR vor fi intervievaţi şi, dacă sînt disponibile, fişele lor de tratament anterioare vor fi revăzute de către un comitet de recrutare DOTS plus.
    22. Bolnavii cu tuberculoză MDR urmează a fi spitalizaţi în spitalul penitenciar Pruncul.
    23. Pacienţii semnează un acord, prin care se obligă să administreze tratamentul fără întrerupere.
    24. În caz de întrerupere, mai mult de 15 zile, acest tratament va fi oprit.
    25. Pacienţii care vor termina cura de tratament cu calificativele vindecat şi tratament încheiat vor fi transferaţi în sectorul de supraveghere a pacienţilor trataţi de tuberculoză, unde trimestrial se efectuează un examen medical, care include microscopia sputei la BAAR şi radiografia organelor cutiei toracice.
    26. Bolnavii de tuberculoză multidrogrezistentă care refuză tratamentul conform strategiei DOTS plus şi bolnavii cu tuberculoză cronică se transferă în spitalul penitenciar, unde este organizată o secţie pentru izolarea şi administrarea tratamentului simptomatic din cadrul Penitenciarului nr.17 din Rezina.
    27. În cazul liberării deţinuţilor bolnavi de tuberculoză cu 10 zile înaintea termenului nominalizat, toată informaţia despre pacient se transmite la Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, care o va comunica coordonatorului raional la locul de trai al bolnavului. Pacientul la ieşire va avea asupra sa formele TB 01, 02, 09, aprobate prin ordinul MS nr.180 din 10.08.2001. Transportarea bolnavilor cu tuberculoză liberaţi din penitenciare va fi efectuată de către ambulanţa teritorială a Ministerului Sănătăţii în prezenţa lucrătorului medical şi a colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne.
Secţiunea 4
Particularităţile detenţiei deţinuţilor bolnavi de tuberculoză
    28. Conform prevederilor art.251 al Codului de executare al RM şi pct.508 al Statutului de executare a pedepsei de către condamnaţi deţinuţii bolnavi de tuberculoză sînt supuşi tratamentului obligatoriu.
    29. Deţinutul bolnav de tuberculoză este obligat să respecte regimul curativ din instituţia curativă penitenciară.
    30. Deţinuţii bolnavi de tuberculoză, care încalcă disciplina în instituţiile curative penitenciare poartă răspundere în modul stabilit de lege.
    31. Aplicarea sancţiunilor disciplinare se efectuează conform procedurii prevăzute de Codul de executare şi Statutul de executare a pedepsei de către condamnaţi.
    32. Ordinele privind aplicarea sancţiunilor disciplinare se anexează la dosarele personale ale deţinuţilor bolnavi.
    33. Deţinuţii bolnavi de tuberculoză încarceraţi în izolatoarele disciplinare sînt asiguraţi cu lenjerie de pat, primesc hrană conform normei stabilite pentru spital şi dispun de dreptul la plimbare zilnică cu durata de pînă la 2 ore.
    34. Izolatoarele disciplinare sînt zilnic vizitate de către lucrătorii medicali, cu efectuarea indicaţiilor prescrise de medicul curant.
    35. Spitalul penitenciar asigură detenţia temporară a tuturor categoriilor de deţinuţi care necesită asistenţă medicală specializată în staţionar, cu respectarea cerinţelor de deţinere separată în funcţie de maladia deţinutului, statutul procesual al persoanei, sexul acesteia, precum şi în funcţie de necesităţile de securitate.
    36. Deţinuţilor bolnavi de tuberculoză aflaţi în spitalele penitenciare li se acordă întrevederi de scurtă durată şi de lungă durată conform regulilor generale, cu excepţia preveniţilor şi condamnaţilor bolnavi de tuberculoză în formă baciliferă.
    37. Deţinuţii bolnavi de tuberculoză sînt amplasaţi în secţiile de ftiziatrie în saloane a cîte 3 - 10 paturi cu respectarea normelor sanitare în vigoare.
    38. Transferul deţinuţilor bolnavi de tuberculoză în spitalul penitenciar se dispune prin ordinul directorului general DIP în baza indicaţiilor medicului curant şi avizul pozitiv al Direcţiei Medicale DIP.
    39. Transferul deţinuţilor bolnavi de tuberculoză se efectuează separat de ceilalţi deţinuţi cu transport special, cu respectarea regulilor de protecţie individuală conform procedurii generale de transfer a deţinuţilor prevăzute de actele normative în vigoare.
    40. Deţinuţii bolnavi de tuberculoză nu pot refuza transferul în spitalul penitenciar.
    41. Refuzul deţinuţilor bolnavi de tuberculoză de a fi transferaţi în spitalul penitenciar se consideră o încălcare a regimului de detenţie.