HGO842/2007
ID intern unic:  324759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 842
din  25.07.2007
cu privire la numirea în funcţie a dlui Vladimir BALDOVICI
Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 873
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte dl Vladimir BALDOVICI în funcţia de director general al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului.

    PRIM-MINISTRU                                                                          Vasile TARLEV

    Nr. 842. Chişinău, 25 iulie 2007.