DPO1245/2007
ID intern unic:  324795
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1245
din  26.07.2007

privind conferirea de titluri onorifice doamnei
Ella VLAICU şi domnului Gheorghe DUMINICĂ 

Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 525

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în propagarea artei muzicale, contribuţie la pregătirea tinerilor muzicieni şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
    Titlul onorific “Maestru în Artă”
doamnei Ella VLAICU                      - profesor la Colegiul de Muzică “Ştefan Neaga” din muncipiul Chişinău;
    Titlul onorific “Om Emerit”
domnului
    Gheorghe DUMINICĂ                 - profesor la Colegiul de Arte din oraşul Soroca.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1245-IV. Chişinău, 26 iulie 2007.