DPO1278/2007
ID intern unic:  324848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1278
din  05.08.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Nicolae GUMENÎI
Publicat : 10.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 117-126     art Nr : 540
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice  şi activitate organizatorică intensă, domnului Nicolae GUMENÎI, şef al Aparatului Guvernului, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                      Vladimir VORONIN

    Nr. 1278-IV. Chişinău, 5 august 2007.