DPO1279/2007
ID intern unic:  324980
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1279
din  19.08.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Serafima BORGAN 

Publicat : 24.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 131-135     art Nr : 572
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie la promovarea politicii externe a Republicii Moldova şi activitate legislativă şi obştească  intensă, doamnei Serafima BORGAN, secretar al Comisiei pentru politică externă şi integrare europeană a Parlamentului, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1279-IV. Chişinău, 19 august 2007.