DPO1281/2007
ID intern unic:  324982
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1281
din  21.08.2007
privind conferirea Ordinului “Credinţă Patriei”
clasa III domnului Vadim COJUŞNEANU
Publicat : 24.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 131-135     art Nr : 574
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea mişcării de veterani, contribuţie la restaurarea unor monumente de istorie şi cultură şi activitate intensă de binefacere, domnului Vadim COJUŞNEANU, membru al Consiliului Permanent al Uniunii Veteranilor “Sf. Gheorghe Biruitorul”, i se conferă Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

    Nr. 1281-IV. Chişinău, 21 august 2007.