HGM934/2007
ID intern unic:  325013
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 934
din  15.08.2007
cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat
 „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile
şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”
Publicat : 24.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 131-135     art Nr : 970
    MODIFICAT
   
HG57 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.119
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
   
HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
    HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766
    HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536
   
HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402
    HG1483 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1504

   
NOTĂ:
    În tot cuprinsul Hotărîrii cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător, iar  cuvintele „Centrul Naţional de Sănătate Publică” și  „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical – prin cuvintele„Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    În tot cuprinsul Hotărîrii, anexelor nr.1, 2 şi 4 la Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale, naturale şi în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”, la cazul gramatical respectiv;
    În tot cuprinsul anexelor nr.1 şi nr.4 la Hotărîre şi în anexa nr.2 la Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale, naturale, sintagma „Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat” se substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    În tot cuprinsul anexei nr.2 la Hotărîre, sintagma „autoritatea teritorială de supraveghere sanitaro-epidemiologică de stat” se substituie prin sintagma „centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică”, la cazul gramatical respectiv;
    La anexa nr. 4 la Hotărîre punctul 15.2., sintagma „supravegherii sanitaro-epidemiologice şi farmaceutice” se substituie prin sintagma „supravegherii de stat a sănătăţii publice” prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
   
În anexa nr.1, sintagma „Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale” prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536

   
    În scopul intensificării controlului asupra calităţii apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
    2. Beneficiar al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” este Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale prin instituţia din subordine - Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar antreprenor general - Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi instituţiile subordonate acestuia.
    3. Se aprobă:
    Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale, conform anexei nr. 1;
    Normele sanitare privind calitatea apei potabile, conform anexei nr. 2;
    Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice, conform anexei nr. 3;
    Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale, conform anexei nr.4;
    Regulamentul cu privire la modul de marcare cu „Marca comercială de stat” a apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate, conform anexei nr.5;
    Formularul pentru prezentarea informaţiei privind circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate produse sau importate, conform anexei nr.5.
    [Pct.3 al.6) în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    4. Se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă să elaboreze pînă la 1 octombrie 2007 şi să implementeze Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
    [Pct.4 modificat prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    [Pct.4 modificat prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    [Pct.4 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    [Pct.5 exclus  prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    [Pct.5 modificat prin HG1483 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1504]
    [Pct.6 exclus prin HG1483 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1504]
   
7. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, precum şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi instituţiile subordonate acestuia vor elabora şi vor implementa, pînă la 10 ianuarie 2010, modificări la mecanismul de monitorizare a calităţii apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate prin intermediul paginii web www.moldapa.md.
    [Pct.7 în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    [Pct.8 exclus  prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    9. Agenția Națională pentru Sănătate Publică se abilitează cu următoarele funcţii:
    ţinerea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”;
    administrarea paginii www.moldapa.md, destinată stocării informaţiei despre apele minerale naturale, potabile şi băuturile nealcoolice îmbuteliate ce vor circula pe piaţa Republicii Moldova;
    asigurarea formării resurselor informaţionale de stat privind evidenţa surselor de ape minerale naturale şi potabile, circulaţiei apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate, fabricate, exportate şi importate;
    colectarea, acumularea, stocarea, actualizarea şi analiza datelor despre agenţii economici care au primit licenţe pentru extragerea zăcămintelor minerale şi/sau producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile, autorizaţii sanitare de funcţionare în domeniul fabricării apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate (evidenţa întreprinderilor);
    asigurarea obiectivităţii rezultatelor verificărilor surselor de apă minerală, a întreprinderilor de îmbuteliere a apelor minerale naturale şi potabile, de fabricare şi îmbuteliere a băuturilor nealcoolice;
    oferirea unei informaţii exhaustive şi veridice autorităţilor administraţiei publice abilitate, în conformitate cu principiile de bază ale creării Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”;
    recepţionarea de la persoanele fizice şi juridice ce produc, importă sau exportă şi plasează pe piaţă ape minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate a informaţiei privind circulaţia produselor menţionate.
    [Pct.10 exclus prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    [Pct.10 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
   
11. Persoanele fizice şi juridice ce produc sau importă şi plasează pe piaţă ape minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate vor prezenta Agenția Națională pentru Sănătate Publică informaţia privind circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi a băuturilor nealcoolice îmbuteliate, conform formularului din anexa nr.5. Persoanele fizice şi juridice ce produc ape minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate vor prezenta informaţia o dată la 10 zile, iar importatorii de aceste mărfuri – după fiecare tranzacţie de import.
    [Pct.11 în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    12. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi Agenția Națională pentru Sănătate Publică vor elabora şi aproba, prin ordin comun, Planul de acţiuni privind realizarea prezentei hotărîri.
   
[Pct.12 exclus prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    13. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului  Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.

   
PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru                                     Zinaida Greceanîi
    Ministrul sănătăţii                                             Ion Ababii
    Ministrul dezvoltării
    informaţionale                                                    Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                            Mihail Pop


   
Nr. 934. Chişinău, 15 august 2007.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG57 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.119]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]

   
anexa nr.5
    [Anexa nr.5 în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]