DPO1291/2007
ID intern unic:  325048
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1291
din  28.08.2007
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 31.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 136-140     art Nr : 588
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie meritorie la restaurarea Complexului Monastic Căpriana, se conferă:
“Ordinul Republicii”
    domnului
    Pantelei TÎLTU                          – preşedinte al Consiliului de observatori
                                                        pentru restaurarea Complexului Monastic
                                                        Căpriana;
“Ordinul de Onoare
    domnului
    Vladimir BALDOVICI              – director general al Agenţiei Construcţii şi
                                                         Dezvoltare a Teritoriului;
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Vladimir DUBELARI                – arhitect-şef al proiectului;
Medalia “Meritul Civic” domnilor:
    Gheorghe BATCU                    – tinichigiu la Societatea cu Răspundere
                                                        Limitată “Stayer”
    Igor BUGA                               – director al Societăţii cu Răspundere
                                                        Limitată “Benim Masiv”
    Dumitru CONSTANDACHI     – director al Societăţii cu Răspundere
                                                         Limitată “Coloana Infinitului”
    Dorin CORNIŢOV                   – restaurator la Societatea cu Răspundere
                                                         Limitată “Stayer”
    Sergiu GALIŢ                           – şef de şantier la Societatea cu Răspundere
                                                         Limitată “Stayer”
    Iurie GLAVAN                         – şef al Ocolului Silvic Căpriana, raionul
                                                        Străşeni
    Alexei RUJICI                           – director comercial al Societăţii cu Răspundere
                                                         Limitată “Ansiris Com”    
    Ivan STIHII                               – director general al Institutului de Stat de
                                                         Proiectări “Ruralproiect”;
Medalia “Mihai Eminescu” domnilor:
    Sergius CIOCANU                   – cercetător ştiinţific superior la Institutul
                                                         Patrimoniului Cultural al Academiei de
                                                        Ştiinţe a Moldovei
    Mihail PENCOV                       – director general adjunct al Agenţiei
                                                        “Apele Moldovei”
    Gheorghe POSTICĂ                 – doctor habilitat în istorie, arheolog.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 1291-IV. Chişinău, 28 august 2007.