DPO1292/2007
ID intern unic:  325049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1292
din  28.08.2007
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din gospodăria colectivă “Pobeda”, UTA Găgăuzia 

Publicat : 31.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 136-140     art Nr : 589
     În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,   
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
     Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, contribuţie la sporirea eficienţei producţiei agricole şi înalt profesionalism, se conferă:
                                                                                                                                Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Afanasi GAIDARLΠ        – agronom-şef;
                                                                                                                                Medalia “Meritul Civic”
    domnului Piotr CAPSAMUN         – mecanizator
    doamnei Stefanida GAIDARLÎ       – operator la instalaţia de muls.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1292-IV. Chişinău, 28 august 2007.