DPO1298/2007
ID intern unic:  325098
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1298
din  29.08.2007
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 600
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la reconstrucţia Complexului Monastic Curchi şi merite în păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Igor CRAPIVCA                 – director al Companiei “Orvento-Metall
                                                Traiding Co.” S.R.L.
    domnului
    Alexandr PINCEVSCHII     – preşedinte al Consiliului de directori al
                                                Holdingului “Elita-5”
    domnului
    Vladimir PLAHOTNIUC      – director general al Întreprinderii cu Capital
                                                Străin “Petrom-Moldova” S.A.;
Titlul onorific “Om Emerit”
    domnului
    Yaakov TICHMAN              – director general al Întreprinderii Mixte
                                                 “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1298-IV. Chişinău, 29 august 2007.