DPO1299/2007
ID intern unic:  325099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1299
din  30.08.2007
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Gheorghe COZUB
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 601
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea vinificaţiei, contribuţie substanţială la implementarea în producţie a tehnologiilor avansate şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Gheorghe COZUB, director general al Societăţii pe Acţiuni “Imperial Vin”, i se conferă “Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Nr. 1299-IV. Chişinău, 30 august 2007.