DPO1300/2007
ID intern unic:  325100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1300
din  01.09.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Feyruz ISAYEV
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 602
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea pieţei de produse petroliere în Republica Moldova, contribuţie la stabilirea de relaţii cu agenţi economici străini şi activitate de binefacere şi sponsorizare intensă, domnului Feyruz ISAYEV, preşedinte al Consiliului Consultativ al Societăţii cu Răspundere Limitată “Lukoil-Moldova”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

   PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 1300-IV. Chişinău, 1 septembrie 2007.