LPM124/2007
ID intern unic:  325150
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 124
din  11.05.2007
pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului
Publicat : 08.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 362
     MODIFICAT
   
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
     LP274-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.874

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   
Art.1. – Se ratifică Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, încheiată la Geneva la 21 mai 2003.
   
[Art.1 în redacţia LP274-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.874]
    Art.2. - Ministerul Economiei, în comun cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, va elabora o Strategie naţională de control al tutunului.
    [Art.2 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentele de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr.124-XVI. Chişinău, 11 mai 2007.