DPO1144/2007
ID intern unic:  325151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1144
din  29.05.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Timofei GALIŢ
Publicat : 08.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 363
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă în domeniul studierii, păstrării şi valorificării patrimoniului cultural-istoric şi contribuţie la educarea patriotică a tinerei generaţii, domnului Timofei GALIŢ, director al Muzeului de Istorie şi Etnografie din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                                   Vladimir VORONIN

Nr. 1144-IV. Chişinău, 29 mai 2007.