DPO1152/2007
ID intern unic:  325157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1152
din  04.06.2007

privind conferirea de distincţii de stat domnilor Anatolie DONCIU,
Lilian BARBAROŞ şi Veaceslav CARA

Publicat : 08.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 368
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la combaterea crimelor economice şi corupţiei şi înalt profesionalism se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
domnului Anatolie DONCIU                         - colonel;
Medalia “Meritul Militar”
domnului Lilian BARBAROŞ                        - căpitan
domnului Veaceslav CARA                           - căpitan.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                                      Vladimir VORONIN

Nr. 1152-IV. Chişinău, 4 iunie 2007.