DPO1302/2007
ID intern unic:  325198
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1302
din  09.09.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Vladimir ŢINCLER
Publicat : 14.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 604
     În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă оndelungată şi prodigioasă оn domeniul culturii fizice şi sportului, merite deosebite оn dezvoltarea şi propagarea fotbalului moldovenesc şi activitate organizatorică intensă, domnului Vladimir ŢINCLER, membru al Comitetului Executiv al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                                              Vladimir VORONIN

Nr. 1302-IV. Chişinău, 9 septembrie 2007.