HGO990/2007
ID intern unic:  325226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 990
din  03.09.2007
pentru aprobarea Acordului privind colaborarea între guvernele statelor-membre GUUAM în domeniul combaterii
terorismului, crimei organizate şi altor tipuri de crime grave, semnat la Ialta la 20 iulie 2002
Publicat : 14.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 1033
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul privind colaborarea între guvernele statelor-membre GUUAM în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate şi altor tipuri de crime grave, semnat la Ialta la 20 iulie 2002, cu următoarea rezervă:
   “Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Acordului se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova”.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Cabinetului de Miniştri al Ucrainei aprobarea acordului nominalizat.
   3. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal şi Serviciul Grăniceri vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea acordului menţionat.

PRIM-MINISTRU                                                                                                         Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe
şi integrării europene                                                                                                     Andrei Stratan
Ministrul afacerilor interne                                                                                            Gheorghe Papuc

Nr. 990. Chişinău, 3 septembrie 2007.