DPO1310/2007
ID intern unic:  325352
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1310
din  26.09.2007

privind numirea în funcţie a unor judecători  

Publicat : 05.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 616

    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:

    BRÎNZA Liubovi

    CERNEI Ludmila

    DAGUŢA Sergiu

    GHEORGHIEŞ Alexandru

    NEGRU Veronica

    OUŞ Ludmila

    PUICA Viorica

    ROTARU Ala

    SANDUŢA Eugen. 


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1310-IV. Chişinău, 26 septembrie 2007.