DPO1311/2007
ID intern unic:  325353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1311
din  26.09.2007

privind numirea în funcţie a unor judecători  

Publicat : 05.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 617

    În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 din Legea cu privire la statutul judecătorului,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător, următorii:

    ANESTE Vladimir – la Curtea de Apel Bender

    MATVEEVA Nina – la Curtea de Apel Bălţi

    RĂŢOI Eduard – la Curtea de Apel Bălţi. 


   

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1311-IV. Chişinău, 26 septembrie 2007.