DPO1323/2007
ID intern unic:  325367
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1323
din  01.10.2007

privind conferirea de distincţii de stat domnului Constantin STARÎŞ

şi doamnei Natalia ANISIMOV   

Publicat : 05.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 627

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă în mass-media, contribuţie la dezvoltarea spaţiului informaţional interstatal şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:

                                                                                                                “Ordinul de Onoare”

    domnului

    Constantin STARÎŞ - director al Reprezentanţei Naţionale a Teleradiocompaniei Interstatale “Mir” în Republica Moldova;

                                                                                                                Medalia “Meritul Civic”

    doamnei

    Natalia ANISIMOV – redactor-şef al Reprezentanţei Naţionale a Teleradiocompaniei Interstatale “Mir” în Republica Moldova.


PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

 

Nr. 1323-IV. Chişinău, 1 octombrie 2007.