DPO1326/2007
ID intern unic:  325437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1326
din  02.10.2007

privind conferirea de distincţii de stat unui grup de cadre didactice

Publicat : 12.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 161-164     art Nr : 632

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:

Ordinul “Gloria Muncii”
domnului

    Ghenadie BABAIAN – director al Şcolii Medii de Cultură Generală nr. 13 din municipiul Chişinău;

Medalia “Meritul Civic”
domnului

    Anatoli DIORDIŢA – profesor la Colegiul Tehnologic din municipiul Chişinău

doamnei

    Emilia GURSCAIA – director al Şcolii Medii de Cultură Generală nr. 3 din municipiul Bălţi.


PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                        Vladimir VORONIN

Nr. 1326-IV. Chişinău, 2 octombrie 2007.