HGO1102/2007
ID intern unic:  325466
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1102
din  10.10.2007

cu privire la acceptarea cesiunii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Acordul de
concesiune în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova

Publicat : 12.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 161-164     art Nr : 1144

    În scopul asigurării exploatării continue a zăcămintelor naturale în Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se acceptă transmiterea în cesiune de către Compania “Redeco” L.T.D. către Compania “Valiexchimp” S.R.L. a tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Acordul de concesiune în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova din 6 iulie 1995.
    2. Drepturile şi obligaţiile Companiei “Valiexchimp” S.R.L., ce decurg din Acordul de concesiune menţionat, nu includ prospecţiunea şi explorarea resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova.
   3. Se creează Comisia guvernamentală pentru monitorizarea transmiterii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Acordul de concesiune şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei.
    4. Controlul privind executarea prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Comisiei guvernamentale sus-menţionate.

Prim-ministru                                                                                                           Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului                                                                           Igor Dodon
Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                                                               Constantin Mihailescu

Nr. 1102. Chişinău, 10 octombrie 2007.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1102
din 10 octombrie 2007

Componenţa nominală
a Comisiei guvernamentale pentru monitorizarea
transmiterii drepturilor şi obligaţiilor de decurg din Acordul de concesiune
    Mihailescu Constantin - ministru al ecologiei şi resurselor naturale, preşedinte al Comisiei
    Dodon Igor - ministru al economiei şi comerţului
    Pîrlog Vitalie - ministru al justiţiei
    Pop Mihail - ministru al finanţelor
    Antosii Vladimir - ministru al industriei şi infrastructurii
    Baban Sergiu - director general al Serviciului Standardizare şi Metrologie
    Duca Gheorghe - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Jalalite Ghene - director general al Agenţiei de Stat pentru Geologie “AGeoM”, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.