DPO1333/2007
ID intern unic:  325495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1333
din  12.10.2007

privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Vasili CHIRTOCA   

Publicat : 19.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 165-167     art Nr : 640

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea antreprenoriatului, activitate intensă de binefacere şi sponsorizare şi contribuţie la desfăşurarea unor acţiuni cu caracter social-umanitar şi cultural-sportiv, domnului Vasili CHIRTOCA, preşedinte al Companiei “DAAC-Hermes” S.A., i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

 
    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1333-IV. Chişinău, 12 octombrie 2007.