HPO213/2007
ID intern unic:  325561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 213
din  12.10.2007

privind numirea în funcţie a vicepreşedintelui Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie

Publicat : 26.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 168-170     art Nr : 655     Data intrarii in vigoare : 12.10.2007

    În temeiul art.9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Doamna Nina CERNAT se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie pe un termen de 4 ani.
    Art.2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                Marian LUPU

    Nr.213-XVI. Chişinău, 12 octombrie 2007.