DPO1340/2007
ID intern unic:  325565
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1340
din  18.10.2007

privind conferirea “Ordinului Republicii” doamnei
Eugenia OSTAPCIUC

Publicat : 26.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 168-170     art Nr : 659

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele supreme de stat, contribuţie substanţială la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, doamnei Eugenia OSTAPCIUC, deputat în Parlament, i se conferă “Ordinul Republicii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                            Vladimir VORONIN

    Nr. 1340-IV. Chişinău, 18 octombrie 2007.