DPO1351/2007
ID intern unic:  325571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1351
din  24.10.2007

privind conferirea Ordinului “Ştefan cel Mare” domnului Ion URSU

Publicat : 26.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 168-170     art Nr : 665

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în asigurarea securităţii statului, serviciu ireproşabil şi înalt profesionalism, domnului Ion URSU, director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, i se conferă Ordinul “Ştefan cel Mare”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 1351-IV. Chişinău, 24 octombrie 2007.