HFGDSB62/4/2007
ID intern unic:  325608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 62/4
din  19.10.2007

privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la
calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

Publicat : 26.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 168-170     art Nr : 635

   În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, nr. 575-XV din 26 decembrie 2003, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

HOTĂRĂŞTE:

    1. Se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2008 în mărime de 0,0798 % din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci autorizate la situaţia din 30 septembrie 2007.
    2. Băncile autorizate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2007 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2007.


    Preşedintele
    Consiliului de administraţie
    al Fondului de garantare a
    depozitelor în sistemul bancar                                                          Petru VEVERIŢA

    Nr. 62/4. Chişinău, 19 octombrie 2007.