DPO1352/2007
ID intern unic:  325625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1352
din  25.10.2007

privind conferirea de distincţii de stat domnilor Ghenadie ABAŞCHIN,

Valeriu BOGDAN şi Vladimir CULICOV

Publicat : 02.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 171-174     art Nr : 669

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în complexul energetic şi contribuţie la construcţia gazoductului magistral de presiune înaltă Tocuz-Căinari-Mereni, se conferă:

                                                                                           Ordinul “Gloria Muncii”

    domnului

    Ghenadie ABAŞCHIN              – preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni “Moldovagaz”;

                                                                                        Medalia “Meritul Civic”

    domnului

    Valeriu BOGDAN                    – director general al Societăţii pe Acţiuni “Promtehgaz”

    domnului

    Vladimir CULICOV                 – strungar la Societatea pe Acţiuni “Promtehgaz”.

 


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1352-IV. Chişinău, 25 octombrie 2007.