DPO1353/2007
ID intern unic:  325626
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1353
din  25.10.2007
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului
Petru GRICIUC
Publicat : 02.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 171-174     art Nr : 670

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în organele supreme de stat, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Petru GRICIUC, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în problemele complexului agroindustrial şi ale administraţiei publice, i se conferă “Ordinul de Onoare”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1353-IV. Chişinău, 25 octombrie 2007.