DPO1368/2007
ID intern unic:  325757
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1368
din  10.11.2007
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 16.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 178-179     art Nr : 691

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Pentru bărbăţia şi spiritul de sacrificiu manifestate la lichidarea consecinţelor exploziei produse într-un bloc de locuinţe din oraşul Soroca şi la salvarea de vieţi omeneşti, se conferă:

    Ordinul “Credinţă Patriei” clasa I

    regretatului

    Igor GHELEŢCHI                – pompier în echipa intervenţii la incendii nr. 2 a Detaşamentului

                                                de Pompieri şi Salvatori Bălţi;

    Medalia “Pentru Vitejie”

    domnului

    Vladimir GHINAITIS            – pompier superior în echipa intervenţii la incendii nr. 3 a

                                                 Detaşamentului de Pompieri şi Salvatori Bălţi.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                   Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1368-IV. Chişinău, 10 noiembrie 2007.