DPO1126/2007
ID intern unic:  325761
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1126
din  21.05.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului
 Oleg REIDMAN
Publicat : 25.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 70-73     art Nr : 335
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la promovarea politicii economice a statului şi activitate organizatorică intensă, domnului Oleg REIDMAN, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în problemele economice, i se conferă Ordinul  “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN


    Nr. 1126-IV. Chişinău, 21 mai 2007.